ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว: คู่มือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน

คู่มือการปฏิบัติงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน

วันที่: 27/03/2013

ภาพข่าว: ผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน งปม.2558

ผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน งปม.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่: 13/12/2015

ภาพข่าว: ประกาศ สอศ. เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศ สอศ. เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จ...

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณ...

วันที่: 04/07/2012

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
(Cpo1 Santi lertkrai)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร
Mail to me : Santi_lk@hotmail.com

เว้บไซด์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UsersOnline
People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now: