ข่าวประชาสัมพันธ์
rss
ภาพข่าว: ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของสอศ

ประกาศนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของสอศ

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

วันที่: 30/01/2017

ภาพข่าว: ผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน งปม.2558

ผลการปฏิบัติราชการ 12 เดือน งปม.2558

รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

วันที่: 13/12/2015

ภาพข่าว: แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) สำหรับข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง สังกัดสำนัก...

แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) สำหรับข้าราชการพลเรือนใน...

ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557ส่งมาที่ gpr2521@hotmail.com

วันที่: 09/12/2014

Page:   of 2 
อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

พันจ่าเอกสันติ เลิศไกร
(Cpo1 Santi lertkrai)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร
Mail to me : Santi_lk@hotmail.com

เว้บไซด์น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UsersOnline
People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now: