ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การป้องกันการทุจริตในสอศ". มี 2 เรื่อง ดังนี้
Created by somsakul on 18/6/2561 13:22:42


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา "การป้องกันการทุจริตในสอศ". มี 2 เรื่อง ดังนี้

1. การป้องกันการให้หรือรับสินบน

2. เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (มีฉบับไทยและอังกฤษ) 

หากพบข้อสงสัยโปรดติดต่อ นส.นิภาพร  แก้วลูก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. 020265555 ต่อ 1030

printrating
  Comments