ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description) สำหรับข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by psdgadmin on 9/12/2557 16:03:09

ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557ส่งมาที่ gpr2521@hotmail.com


สามารถดาวน์โหลดแบบบรรยายลักษณะงาน(Job Description)พร้อมตัวอย่าง

ส่งภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557ส่งมาที่ gpr2521@hotmail.com

printrating
  Comments